ПИСМО – ПОКАНА

След попълване на регистрационната форма на посочен от Вас електронен адрес ще получите официално писмо, съдържащо персонална покана за участие в семинара.

х-л Мариета Палас, Несебър
forum@innovateconsult.net
Tel: 0878 711 714