27.09.2015

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

logo2Семинарът, който Ви предлагаме, е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти и директори на образователни институции.

Основната ни цел е да отговорим на потребностите на участниците и да допринесем за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Нашите лектори и ментори са от системата на образованието – учители и обучители.  Основната цел е теорията да е сведена до минимум за сметка на практиката – STE(A)M уроци, научни експерименти, опити, моделиране и конструиране на роботи и установки, програмиране, решаване на казуси, отговори на поставени въпроси.

Условия:

 • Дата: 17 септември 2022 г.
 • Участието в семинара е платено.
 • Разходите, свързани с обучението, транспорта и пребиваването (командировъчни) по време на семинара, са за сметка на участниците или на институцията, която представляват.
 • Участието в семинара се определя според реда на подадените заявки.
 • След обучението всеки участник ще получи 2 удостоверения, всяко от които с по 1 квалификационен кредит съгласно Наредба № 15. Едно от удостоверенията и свързаното с него обучение е финансирано от Samsung България.

Кой може да участва:

 • По време на семинара работата в екип ще бъде изключително важна, затова предложението на организаторите е за съвместно участие в семинара: директор + учител или двама учители от едно учебно заведение. Ако това не е възможно, екипите ще бъдат сформирани на произволен принцип.

Цена за за участие в семинара:

 • 90.00 лева

Цената за участие включва:

 • Такса участие
 • 2 кафе-паузи
 • Обяд
 • Материали и сертификати за семинара

Настаняване и крайна сума:

 • Регистрация – до 12.09.2022
 • Плащане – до 14.09.2022
 • Цените са за един участник
 • Отстъпка от 10% при резервация на трети човек от една и съща институция (отстъпката важи за всеки от участниците).

Начин на плащане:

 1. Направете регистрация
 2. Ще получите фактура (ако сте заявили такава)
 3. Направете плащане до 5 (пет) дни след направената регистрация!
 4. Ако не желаете фактура може да извършите плащане с данните, които са посочени по-долу.
 5. Ако желаете фактура – изчакайте да я получите и след това направете плащането!

Таксата трябва да бъде преведена по банков път на:

  • Титуляр: Академия „Никола Тесла“
  • ЕИК/Булстат: 205759284
  • IBAN: BG02BPBI79401088286701
  • BIC код: BPBIBGSF
  • Банка: Пощенска банка
  • Основание за плащане: Имена на участника (участниците) и образователна институция

Регистрация:

 • Регистрационна форма: ТУК

Място на провеждане:

Стъпки по издаване на сертификати с просъден квалификационен кредит:

 • Попълнете регистрационната форма
 • Направете плащане като използвате посочените по-горе данни
 • Попълнете формуляра с лични данни
 • Двата сертификата, които ще бъдат издадени на Ваше име ще получите на адреса на образователната институция, от която се регистрирате

Провеждани от нашите лектори и ментори обучения:

Академия "Никола Тесла", София
Tel: 0878 711 714