15.10.2015

ТЕМИ И АКЦЕНТИ


АНГЕЛ АНГЕЛОВ
СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Тема: Как да организираме и провеждаме STE(A)М уроци в училище. Примери и практически дейности.
Анотация: Програмата на курса цели да запознае учителите със същността на планирането и провеждането на STE(A)M занятия. По време на курса ще бъдат разгледани примерни занятия, материали и ресурси за тяхното провеждане. Ще се представят конкретни подходи и дейности за осъществяване на STE(A)M обучението, чрез които да се формира съвременен стил на мислене и необходимите компетентности у децата и учениците, съчетаващи умения за научно мислене, изчислително мислене, критическо мислене, умения за работа в екип, креативност и стремеж за личностно развитие, усъвършенстване и обогатяване на общата култура.

За лектора: Д-р Ангел Ангелов е доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Старши учител по информационни технологии и ръководител на STE(A)M центъра към СУ „Сава Доброплодни“, Шумен. Съавтор на над 30 учебника и учебни помагала по информационни технологии и компютърно моделиране от 1. до 12. клас и на заглавия, свързани с помощна литература за учителите по информационни технологии. Иновативен учител на Microsoft за 2015 г. Любими книги: „Джонатан Ливингстън – Чайката“, Ричард Бах; „Креативните училища“, Кен Робинсън; „Всички лъжат“, Сет Стивънс-Давидовиц.


ТАНЯ СРЕБРЕВА
ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“, БУРГАС

Тема: STEM роботика и Science
Анотация: STEM работилница за реализиране на проекти с конструиране и програмиране на Lego роботи с цел изследване и доказване на хипотези за решаване на проблеми с приложен характер. Програмирането на роботи, съчетано с експерименталната работа, формира умения за аналитично мислене, планиране и анализ, насърчава учениците да развиват технически умения и провокира тяхното естествено любопитство, подготвя ги в най-голяма степен за професии на бъдещето.

За лектора: Старши учител по информационни технологии към ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работи в сферата на образованието от 27 години. Нейният стремеж – класната стая да бъде творческа лаборатория, а ученето за учениците – забавление и приключение. Съавтор на учебници и учебни помагала по информационни технологии и компютърно моделиране. Любими книги: „Пипи Дългото чорапче“, Астрид Линдгрен; „Шестото клеймо“, Дан Браун; „За мишките и хората“, Джон Стайнбек.


ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
АКАДЕМИЯ „НИКОЛА ТЕСЛА“, СОФИЯ

Тема: Питонът в класната стая – Python в примери и практически задачи.
Анотация: Курсът покрива две големи теми. Първата тема е предизвикателствата при прехода от език за блоково програмиране към скриптов текстов език. Във втората се разглеждат методи за преподаване на Python. Ще бъдат разгледани примери и практически задачи, които илюстрират как с малко програмен код да бъде постигнат впечатляващ резултат. STE(A)M подходът насърчава творческото мислене, въображението и изобретателността на учениците в допълнение на абстрактното и логическо мислене. Той вплита методи от обучението по чужд език, математика, технологии и предприемачество и изобразително изкуство в полза на изучаването на нови език, бил той и програмен – Python.

За лектора: Д-р Валентина Иванова е преподавател с опит с деца и студенти и съосновател на Академия „Никола Тесла“. Тя е доктор по Системи с изкуствен интелект, магистър по Софтуерни системи, ФКСУ към ТУ-София, а в момента ръководи Лабораторията за дигитални иновации на НБУ. През миналата година, заедно с избраните от ДНК Дигитални посланици (2018), участва в обучението на над 1000 учителя в Северозападна България по проект e-Start@school, реализиран в сътрудничество с МОН и с подкрепата на Google.org. Като човек пристрастен към ученето, Валентина има множество дипломи и международни сертификати – в това число Exec. MBA диплома от Шефилдския университет, сертификат за CMI.7 Strategic Management & Leadership, сертификат PMP (Project Management Institute), сертифициран преподавател на PSP/TSP от Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon. Освен да учи, тя много, много обича да споделя знанията си и така да ги осмисля отново и отново. Любими книги: „Граф Монте Кристо“ на Александър Дюма, „На изток от Рая“ на Джон Стайнбек, „Пламък за свещите“ на Светослав Лучников.


ГРЕТА СТОЯНОВА
ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“, БУРГАС

Тема: Практически умения за приложение на STEM подход в класната стая.
Анотация: STEM занятие с разнообразни практически дейности за подпомагане работата на учителя при планиране и провеждане на STEM уроци в класната стая. Курсът предлага решения, чрез които се провокира естественото любопитство на учениците, стимулира ги да експериментират, да задават въпроси и да намират собствени отговори и така по вълнуващ и интригуващ начин да затвърдят основни понятия и процеси.

За лектора: Старши учител по биология, химия и физика към ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“. С над 25 години педагогически стаж. Основен акцент в работата ѝ е практически ориентирано STEАM обучение. Притежава богат опит като ръководител на многобройни национални и международни проекти и програми. Активно участва в конференции и педагогически форуми за обмяна на опит. Има публикувани над 20 статии като автор и съавтор. Любими книги: „Пипи Дългото чорапче“, Астрид Линдгрен; „Малкият принц“, Антоан дьо Сент-Екзюпери; „Бай Ганьо“, Алеко Константинов “.


ДЖЕЙМС ЙОЛОВСКИ
ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ 5.0″, СОФИЯ

Тема: Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент.
Анотация: Обучението представя възможност за създаване на учебно съдържание с добавена реалност (Augmented Reality – AR) с помощта на разработения в България онлайн инструмент Smart CreatAR, част от платформата www.smartclassroom.bg. Те са създадени в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на Samsung България и заедно с обучението по тази тема са безплатни. Програмата е фокусирана върху работата със Smart CreatAR – основни елементи и движения в триизмерното пространство, маркери, типове упражнения, видове обекти и др. В практическата част стъпка по стъпка се осъществява създаване на образователни ресурси с AR и използването им чрез мобилното приложение Smart Classroom AR.

За лектора: Д-р Джеймс Йоловски е обучител по одобрени от МОН програми за повишаване на професионалната квалификация и е част от екипа на фондация „Образование 5.0“. Той има над 10-годишен опит в сферата на образованието с реализирането на многобройни проекти и създаването на учебно съдържание за повишаване на финансовата грамотност и дигиталната компетентност. Участва в авторски колективи на учебници по технологии и предприемачество за 7., 8. и 9. клас, на учебници по предприемачество за профилирана подготовка, както и на редица учебни помагала и електронни ресурси, включително чрез приложение на иновативната технология добавена реалност. Образованието му е в областта на икономиката, като през 2019 г. защитава докторска степен в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС. От 2020 г. е преподавател във ВУЗФ по финансови дисциплини. Любими книги: „Майстора и Маргарита“, Михаил Булгаков; „Гранатовият дом“, Оскар Уайлд; „Търкалящи се камъни“, О. Хенри.


МАГДАНЕЛА ДЕЛИНЕШЕВА
ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ 5.0″, СОФИЯ

Тема: Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент.
Анотация:
Обучението представя възможност за създаване на учебно съдържание с добавена реалност (Augmented Reality – AR) с помощта на разработения в България онлайн инструмент Smart CreatAR, част от платформата www.smartclassroom.bg. Те са създадени в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на Samsung България и заедно с обучението по тази тема са безплатни. Програмата е фокусирана върху работата със Smart CreatAR – основни елементи и движения в триизмерното пространство, маркери, типове упражнения, видове обекти и др. В практическата част стъпка по стъпка се осъществява създаване на образователни ресурси с AR и използването им чрез мобилното приложение Smart Classroom AR.

За лектора: Магданела Делинешева е с дългогодишен опит в сферата на образованието. Има филологическо и икономическо образование. Сертифициран учител в Дипломната програма на Организацията на международния бакалауреат (IBO). Създател е на авторска програма за обучение по предприемачество в начален етап и е съавтор на учебници по предприемачество за профилирана подготовка и по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап. Преводач и редактор на множество учебни помагала и материали, лектор. Научните й интереси са в сферата на обучението по предприемачество и финансова грамотност, използването на новите технологии в образованието и прилагането на смесено обучение. Дисертант е към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Любими книги: „Майстора и Маргарита“ – Михаил Булгаков, „Един янки в двора на крал Артур“ – Марк Твен, „Резерватът на таласъмите“ – Клифърд Саймък.


Провеждани от нашите лектори и ментори обучения:

Къде ще се проведе обучението:

Академия "Никола Тесла", София
Tel: 0878 711 714